Användare från blev precis medlem, idag, Välkommen!

Stäng

Nedräkning till nästa elauktion:

Prognos Elpris 2018

Trots det högtryck och den höga värmen i många delar av landet hålls det nordiska elpriset på en hög nivå.
Som vi redan har rapporterat var det nordiska elpriset i mars det högsta sedan 2011 på grund av kylan.

Enligt prognos elpris 2018 var elpriserna 2018 de högsta på fem år. Och förväntas även stiga ännu mer i framtiden. I den kalla vintern är elräkningar på cirka 5000 kronor inte ovanligt för svenska husägare. Samtidigt har elföretag beslutat att öka nätavgiften med flera tusen per år vilket ökar den oron för svenskarna. Ökade elnätavgifter påverkar de flesta hushåll.

  • Prognos Elpris 2018Kostnadsfritt

  • featureInget bindande

  • featureStor prisskillnad

  • featureAlltid lågt Elpris

Bli medlem och
sänk ditt elpris.

100% kostnadsfritt - ingen uppsägningstid
Stor prisskillnad - Full koll på elräkningarna

Medlemskapet är helt gratis och innebär att du ger BästaElpriset fullmakt att säga upp och ingå nya Elavtal.

Ditt Personnummer används endast för att inhämta adressuppgifter, så att du slipper fylla i allt manuellt.

Undersökningen visar att över 70 procent av hushållen oroar sig för att elnätkostnaden skall fortsätta öka. Energimarknadsverket har tagit del av detta och har därför lagt fram en rapport till regeringen med rekommendationer om hur man tar hänsyn till kundernas intressen och hur mycket elföretag får lov att öka sina avgifter.

Elprisnivån påverkas av flera olika faktorer. På kort sikt så är minskningen av priset på grund av den stora delen av vattenkraft i Sverige. Tillgången till el från kärnkraft har en liknande priseffekt. På kort sikt kommer även väder- och utomhustemperaturen samt de rådande industrikonjunkturerna och prisutvecklingen av kol och naturgas att få effekt.

I bakgrunden påverkar också stigande priser på råvaror, och stigande pris på utsläppsrättigheter av koldioxid till följd av ökad eldning av kol. Stor del av kärnkraften står stilla för översyn, och under september väntar ovanligt många ändringar av kärnkraftverken, som då kommer att hållas stängt.
Den som föredrar mindre fakturor från elbolagen får önska sig rejält med regn under hösten. Annars lär underskotten i kraftjättarnas vattenmagasin bestå, något som redan drivit upp elpriserna kraftigt under sommaren. Alternativet vindkraft ökar men det tar för lång tid.

En vindturbin har en ekonomisk livslängd på 20 till 25 år. Det innebär att långsiktiga prispåverkande faktorer är viktiga när man investerar i ny kraftproduktion. På sikt kommer politiska beslut att få stor inverkan. Dessa beslut kommer påverka elpriset och omfattningen av utbyggnader av ny kraftproduktion.

Effekter av elpriset
Vi ser just nu en situation på elprismarknaden som är instabil. Där varje väderförändring ger stor effekt. Kommer kylan snabbt kan elpriset fort gå upp men blir november varmare än vanligt kan det få motsatt effekt. Då vi har sett flertalet värmerekord i år så är det inte helt omöjligt. Den extremt varma, torra och vindfattiga sommaren drev upp priserna på elbörsen.

De ökade el-nätsavgifterna är något som också oroar de flesta hushåll. Undersökningar visar att över 70 procent av hushållen oroar sig för ytterligare höjning av el-nätsavgifterna. Är ni oroliga för att betala för mycket så rekommenderar vi att ni går med i vår medlemsklubb där man via en el-auktion får de absolut lägsta kostnaderna som går att erbjudas.

Elpriset 2018

Nedan visas börspriserna för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive skatter och moms. 

År: 2018

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

Januari

31,7

31,7

31,8

32,3

Februari

39,6

39,6

39,9

40,7

Mars

45,6

45,6

45,6

45,7

April

40,3

40,3

40,3

40,4

Maj

33,8

33,8

33,9

37,0

Juni

45,4

45,4

45,4

47,9

Juli

54,0

54,0

54,1

54,9

Augusti

56,2

56,2

57,0

58,4

September

51,8

51,8

52,0

52,8

Oktober

45,7

45,7

45,7

53,2

November

 

 

 

 

December

 

 

 

 

Medelpris år 2017

29,7

29,7

30,1

31,0

Källa https://www.energimarknadsbyran.se

Bli medlem och sänk ditt elpris.

  • 100% kostnadsfritt
  • Ingen uppsägningstid
  • Stor prisskillnad
  • Full koll på elräkningarnaMedlemskapet är helt gratis och innebär att du ger BästaElpriset fullmakt att säga upp och ingå nya Elavtal.
Ditt Personnummer används endast för att inhämta adressuppgifter, så att du slipper fylla i allt manuellt.