Användare från blev precis medlem, idag, Välkommen!

Stäng

Nedräkning till nästa elauktion:

Jämför Elpriser

Vi pressar priserna för det lägsta elpriset med jämför elpriser

Varje år pressar vi ner elpriserna och ser till att du får bäst elavtal för din el. Detta gör vi genom auktioner. Elbolagen får auktionera om vem som bjuder lägst pris till våra medlemmar. Vi lyckas alltid få till det bästa elpriset för dig.

Elpriserna i Sverige
Elpriserna i Sverige är olika. Elpriset styrs av vilket elområde du bor i. Det finns totalt fyra elområden i Sverige. Se kartan nedan. Oavsett vilket elområde du bor i, ser vi till att du får det bästa elpriset.

  • featureKostnadsfritt

  • featureInget bindande

  • jämför elpriserStor prisskillnad

  • featureAlltid lågt Elpris

Bli medlem och
sänk ditt elpris.

100% kostnadsfritt - ingen uppsägningstid
Stor prisskillnad - Full koll på elräkningarna

Medlemskapet är helt gratis och innebär att du ger BästaElpriset fullmakt att säga upp och ingå nya Elavtal.

Ditt Personnummer används endast för att inhämta adressuppgifter, så att du slipper fylla i allt manuellt.

Sverige är uppdelat i 4 olika elnät områden.

elnätsområden

Stora svängningar i elpriserna
Elpriserna i Sverige svänger kraftigt. Det finns flertalet faktorer som påverkar slutpriser. Primärt kan man
säga att det som avgör är tillgången och efterfrågan.
Tillgången till el förändras i samband med säsonger. När t.ex. vattenmagasinen töms på el, påverkar detta
elpriserna. En annan faktor är vilken säsong vi är inne i. Är det t.ex. vinter är sannolikheten större att efterfrågan på el är större än t.ex. om det är sommar. Detta beror naturligtvis på att fler är hemma, samtidigt som fler prylar i hemmet är igång, t.ex. tv, uppvärmning och liknande.
 
Anvisningsavtal - Den sämsta affären
Den sämsta affären du kan göra när det kommer till din hushållsel är att utnyttja ett så kallat anvisningsavtal.
Anvisningsavtalet innebär i korta drag att du får nätägaren som elhandelsbolag också. Resultatet av detta
blir att du får höga priser om du inte aktivt förhandlar elpriset. Elbolagen vill givetvis ha så stora marginaler
som möjligt och om du passiv fortsätter med samma leverantör som innehar nätet, och inte försöker förhandla, så finns det ingen anledning för nätägaren att sänka elpriset.
 
Mer om Nordpool - Den svenska elbörsen
Hur mäts då tillgången och efterfrågan på el? Jo, svaret är enkelt. Den Nordiska elbörsen heter
NordPool. På Nordpool köper elbolagen in elen. Är det större efterfrågan än vanligt, skjuter även
priserna för inköpet i höjden. Samtliga Nordiska elbolag eller elhandelsbolag som det också heter, köper
in elen genom NordPool.
 
Viktigt med kontinuerlig förhanding
Det är viktigt att kontinuerligt förhandla elpriset. Ligger man passivt med en och samma elleverantör är
risken för en höjning varje år betydligt större än om man aktivt förhandlar sin el varje år. Detta beror på att
andra elbolag är intresserade av att få dig som kund, då är de också villiga att ge rabatter och andra förmåner som t.ex. lägre eller obefintliga abonnemangs och faktureringsavgifter som två exempel.
 
På Bästaelpriset utför vi en förhandling åt dig en gång per år. Vi ser till att din befintliga elleverantör får information om att du vill avsluta ditt elavtal samtidigt som din nya leverantör skickar information om leveransstart. Bra att känna till är att vi aldrig bryter ditt befintliga avtal. Vi inkluderar dig istället i en förhandling i god tid innan ditt befintliga avtal går ut.Så ta som vana att du jämför elpriser.
Anledningen till att vi aldrig bryter ett befintligt elavtal är av den enkla orsaken att din befintliga elleverantör vid detta fall kommer att kräva en avgift för att du avslutar avtalet i förtid.

Bli medlem och sänk ditt elpris.

  • 100% kostnadsfritt
  • Ingen uppsägningstid
  • Stor prisskillnad
  • Full koll på elräkningarnaMedlemskapet är helt gratis och innebär att du ger BästaElpriset fullmakt att säga upp och ingå nya Elavtal.
Ditt Personnummer används endast för att inhämta adressuppgifter, så att du slipper fylla i allt manuellt.